ODSHERRED ARKITEKTUR


Gå til indhold

OMOdsherred Arkitekturs hjemmeside startede november 2010 som et tværfagligt samarbejde for at udbrede kendskabet til den mangfoldige bygningskunst der findes i Odsherred. Helt tilbage fra bronzealderen og op til nutiden er der en bred vifte af fine eksempler på arkitekternes arbejde her i området. Mange af landets kendteste arkitekter har fået opført sommerhuse i det smukke landskab her. Med vores hjemmeside vil vi vise og fortælle lidt om disse pragtfulde huse og deres mestre.

På siden med den valget arkitekt, kan man peje på vedkommens navn og derved aktivere link til Wikipedia for yderlige historiske oplysninger om personen.

Et særligt stort tak til folkene bag Odsherred Lokalarkiv for deres venlig udlån af diverse sort/hvid historiske billeder fra lokalområdet!

Rigtig god fornøjelse!


TA' PÅ ARKITEKTUR-TUR I ODSHERRED
2012


Odsherred har en rig arkitektonisk kulturarv, som gør egnen bemærkelsesværdig også på det bygningsmæssige område. Her fremhæves 3 interessante kulturmiljøer, som er et besøg værd. Se på kortet ved at klik på overskriften.


* Højskolebyen i Vallekilde
Bebyggelsen opstod omkring Vallekilde Højskole fra 1866. De følgende år skød flere bygninger i vejret i en stil, som arkitekturhistorien siden skulle betegne som Vallekilde-stilen. Det var en grundtvigsk inspireret byggeskik baseret på nordiske traditioner, som iværksattes af læreren og bygmesteren Andreas Bentsen, der snart indgik et tæt samarbejde med arkitekten Martin Nyrop.
Deres fælles værk blev Gymnastik- og Øvelseshuset fra 1884, en stor træbygning ornamenteret og malet i nordiske farver, der i dag betegnes som et hovedværk i dansk arkitekturhistorie. Ved siden af på Højskolevej opførte Martin Nyrop kort efter et par lærerboliger "Solvang" og "Hytten", der må ses som en videreudvikling af den byggestil som Andreas Bentsen havde anvendt i sit eget hus fra 1879 på samme vej.
Tæt ved højskolen byggede Andreas Bentsen i 1882 en valgmenighedskirke, en korsformet bygning der indvendig dannede en hal. Og i 1907 fortsatte Martin Nyrop højskolens udbygning med en markant og tung bygningskrop, bagtil med et gårdrum af intim stemning, der kan lede tanken hen på en sydlandsk klostergård.
Rundt om i højskolebyen kom atter andre bygninger - lysmølle, tegnestue, håndgerningshus, boghandel, højskolehjem, friskole og rejsestald. Og hele den særprægede by ligger endnu som et monument over en fælles idé og et fælles projekt - højskolen.


* Havebyen Annebergparken
I udkanten af Nykøbing opførtes 1913-15 et selvstændigt byanlæg, der skulle rumme et af statens sindssygehospitaler, men arkitektonisk tog udgangspunkt i et helt nyt byideal, der omkring århundredeskiftet var opstået i England.
Haveby-tanken opstod i kontrast til tidens usunde og trange industribyer, i den hensigt at give lys og luft til sine beboere i grønne omgivelser. Havebyen ved Nykøbing blev den mest ambitiøse og gennemarbejdede idealby af sin art i Europa.
Her er bysamfundets institutioner samlet omkring en grønnegård med administration, værksteder, produktionsanlæg, kirke, bibliotek, forsamlingshus, spisesteder i større og mindre rødstensbygninger. Spredt i den omgivende park ligger gulpudsede boligblokke, villaer og pavilloner, tillige med frugt- og nyttehaver. I skovbrynet findes kapel og kirkegård.
Arkitektonisk er havebyen en særdeles harmonisk helhed, i en bygningsstil inspireret af den engelske Arts & Crafts-bevægelse. Den ligger ned mod det åbne fjordlandskab, indrammet af skov og marker.
Hele bebyggelsen er skabt af arkitekterne Kristoffer Varming og Einar Andersen tillige med landskabsarkitekten I P Andersen. Den er forbavsende velbevaret midt i det indtagende landskab og er i dag bolig- og institutionsområde.


* Sommerhusbebyggelsen på Korshage
Lyngstrækningerne nord for Rørvig ud mod Kattegat og indløbet til Isefjorden blev udstykket i 1917 og udgør i dag et attraktivt sommerhusområde med store naturgrunde i en blandet bevoksning af fyrretræer, birke og lav kratvækst.
Her er sommerhusene forbilledligt tilpasset omgivelserne, så de næsten ligger skjult. Man finder såvel gamle stråtækte stenhuse og træhuse som nyere fritidshuse af moderne arkitekter.
I kanten af området ligger på Myntestien et stenhus (4) fra 1929, tegnet af arkitekten Johan Pedersen for en københavnsk bladtegner, og et par hundrede meter derfra på Korshagevej endnu et par tilsvarende huse, bl a det indtagende "Gyvelbo" opkaldt efter bevoksningen. Skråt overfor skjuler krattet huse af arkitekten Erik Korshagen (3), lette træbygninger der på stolper er løftet over terrænet, i en asketisk japansk stil med højt løftede stråtage og overdækkede svalegange. opført 1960 og allerede fredet.
Ud mod fjordkysten på Korshage Fjordvej rejser sig et par store rødmalede og stråtækte træhuse fra 1918 (2), formentlig tegnet af en lokal arkitekt Poul Koefoed, og ved siden af et sortmalet kompleks af ældre og nyere huse, delvis tegnet af Erik Korshagen.
Videre ad Korshagevej mod nord skimtes flere sortmalede træhuse af samme arkitekt, og bag svinget ved Flyndersøvej ligger i højt i det kuperede lyngklædte terræn et lille stråtækt hus fra 1919 (1), tegnet af Peter Ulstrup Hansen for en københavnsk redaktør og politiker. I det hele taget ligger langs fyrrebevoksningen ud mod Flyndersø flere klassiske og moderne arkitekttegnede huse. Det er karakteristisk for sommerhusarkitekturen i området, at den næsten beriger og levendegør landskabet, så bebyggelse og bevoksning smelter sammen til en helhed.

TA' PÅ ARKITEKTUR-TUR I ODSHERRED
2013

* Økosamfundet Fri & Fro

Fri og Fro blev i 2004 etableret som selvbygger-by i udkanten af landsbyen Egebjerg. Navnet signalerede at nybyggerne holdt sig fri af traditionelle byggeformer og ville skabe en fro og livsglad bebyggelse af huse med hver sit individuelle præg og et anderledes og økologisk eller naturbaseret materialevalg med bl a jord og halm...

Husenes udtrykker en primitiv naivisme i det arkitektoniske formsprog og ligger som en klynge i landskabet, uden egentlig plan, forbundet af en fælles vej der fører forbi dem og ender ved indkørslen til stedet. Den eksperimenterende form har mindelser om den tilsvarende bebyggelse ved Torup nær Hundested.


Troldstuerne, Stenstrup lyng

Nr. Asmindrup kirke

Arkitekt Arne Jacobsen's eget sommerhus "Knarken", Gudmindrup lyng, 1938, fredet

Villa "Det runde hus" tegnet af Arkitekt Arne Jacobsen for Røgeriejer Leo Henriksen, Odden, 1956, fredet

Sommerhus tegnet af Arkitekt Gehrdt Bornebusch, Overby lyng, 1967, fredet


Retur til indhold | Retur til hovedmenu